Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2011

Kar0lina
Wiedziałem to. Nie chciałem, żebyś poczuł się głupio gdybyś nie wiedział.
— Dale (Greek)
Reposted fromintergalactichero intergalactichero
Kar0lina
Mam nadzieje że znajdzie szczęście. Bo na szczęście tak trudno jest trafić, gdy raz znajdziesz trzymaj je mocno, bo je stracisz.
— Mentalista <3
Reposted fromyunyunyunnie yunyunyunnie
Kar0lina
nie poddajemy się, i tak jesteśmy najlepsze!             pozdrowienia dla lasek, które się kurwa                                     wtrącają we wszystko! 
Reposted fromwikaa wikaa
Kar0lina
9529 9989
Reposted fromlorrain lorrain
Kar0lina
9567 4688 500
Reposted fromlorrain lorrain
Kar0lina
pochujane to wszystko w trzy dupy.
Reposted fromgoraca-czekolada goraca-czekolada
Kar0lina
9740 f0c7
Reposted frommaybeyou-xx maybeyou-xx
Kar0lina
Being happy doesn't mean that everything is perfect. It means that you've decided to look beyond the imperfections.
Reposted frommyzone myzone
Kar0lina
nieważne co mówią, jesteś ważniejszy od słów
Reposted fromegoisttka egoisttka
Kar0lina
Nie zawsze się traci. kiedy się zostaje pozbawionym czegoś.
Reposted frompreposterous preposterous
Kar0lina
Niektórych rzeczy nie da się ogarnąć rozumem, więc trzeba mieć je w dupie
Reposted fromwojna wojna
Kar0lina

May 09 2011

Kar0lina
Reposted frompannan pannan
Kar0lina
tam na dnie został Twój ślad i moja łza, bo świat się pomylił
— Patrycja Markowska
Reposted frommefir mefir
Kar0lina
- myślę, że mógłbym cię uszczęśliwić.
- a co, Wychodzisz ?
Kar0lina
Jednak widziałam Twój wyraz twarzy, często tak na mnie zerkałaś. To była jedna z tych min, od których pękało mi serce.
Reposted fromawaken awaken
Kar0lina
Tylko że ja nie robiłam tego dlatego, że go nienawidziłam. Po prostu tęskniłam.
Reposted fromawaken awaken
Kar0lina
 "Jedyna rzecz, którą facet powinien zmienić w kobiecie którą naprawdę kocha to nazwisko."
Kar0lina
zaufanie? chyba kpisz ?!
Reposted fromsewinglover sewinglover
Kar0lina
Nie mówiłam uśmiechem, bo uśmiech wypadł na ostrym zakręcie, zniknął [...]
— Halina Poświatowska
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl